FROKOSTMØTER & MAT

Innimellom inviterer vi alle til frokost med ulike tema som dere og vi mener angår oss i Listerregionen. Møtene vil fokusere på aktuelle hendelser, aktiviteter og muligheter, politikk, regelverket, miljø, kreativitet og innovasjon. Vi inviterer mennesker vi kjenner i vårt eget lokalmiljø, nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og målet er å belyse og konfrontere oss selv med det som skjer og det som eventuelt ikke skjer.

Lyngdal er i ferd med å ta en sentral posisjon i hele vår region, og det er helt naturlig å ikke følge opp med tema, påfyll, inspirasjon og debatter som angår oss og som bidrar til å ta oss videre, sammen, på tvers av og hver for seg. Alt og alle er like viktige når endring er et faktum, og ikke lenger bare historie, eller det vi mente skulle komme og det som det aldri ble noe av.